+(995) 32 2 04 11 99 +(995) 595 04 11 86

DE

მთავარი ავტომობილის სავარძლები მანქანის სავარძლის დასამაგრებელი Comfort Fix ISOFIX Base ბაზისი 0-13 კგ ავტომობილის საბავშვო სავარძლებისთვის.

მანქანის სავარძლის დასამაგრებელი Comfort Fix ISOFIX Base ბაზისი 0-13 კგ ავტომობილის საბავშვო სავარძლებისთვის.

370 lari

კოდი : 339893

მანქანის სავარძლის დასამაგრებელი Comfort Fix ISOFIX Base შეიქმნა COMFORTFIX-სთვის. იგი გამოიყენება შემდეგი მანქანის კალათებისთვის: Atlantic Plus Trio Set, King Air Plus Trio Set, Maxan 3 Plus Trio Set, Maxan 4 Plus Trio Set, Rapid 3 Plus Trio Set, Rapid 4 Plus Trio Set und Soul Plus Trio Set.

Comfort Fix ISOFIX ძალიან მარტივად და მყარად მაგრდება მანქანის სავარძელსა და იატაკზე და უზრუნველყოფს ბავშვის სრულ უსაფრთხოებას.

შესაძლებელია განვადება

Bank of Georgia TBC

მსგავსი პროდუქტები